ЦСРИ-В.Търново сподели опита си за работа с комуникатор на Втората международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация"

Между 4 и 6 ноември 2019 г. се проведе Втората международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" организирана от Фондация  АСИСТ - Помагащи технологии.

На конференцията социалният педагог от ЦСРИ за деца и младежи с увреждания - Велико Търново представи опита на услугата от въвеждането на комуникатор при дете с интелектуални затруднения и ДЦП.

 Представянето се проведе по време на постерна сесия, като специалистът презентира  отделните стъпки при въвеждане на работата със софтуерния  комуникатор, както с децата, така и с хората, полагащи грижи за него. Представени бяха важни моменти от работата като изясняване на очакванията от работата  на родителите, включване на детето в процеса на комуникация, запознаване със символи и символиката като език, работата за развиване на фразата при изразяване, пренасяне на усвоеното в домашна среда, както и подкрепата за продължаване на усилията в домашна среда.