Документи

Downloads

Декларация-съгласие за обработване на лични данни (дарители)
размер: 246 KB
Декларация-съгласие за обработване на лични данни (контрагенти)
размер: 246 KB
Декларация-съгласие за обработване на лични данни (наети лица на граждански договор)
размер: 247 KB
Декларация-съгласие за обработване на лични данни (кандидати за работа в соц.услуги)
размер: 253 KB
Декларация-съгласие за обработване на лични данни (служители)
размер: 259 KB
Декларация-съгласие за обработване на лични данни (социални услуги)
размер: 350 KB