Работа в мрежата на МСС

МСС – България има статут на член в мрежата на Международна социална служба и в това си качество може да:

  • предоставя социални доклади, проучвания и оценки на българските съдилища от чужбина;
  • сигнализилира българските социални служби, когато дете се нуждае от закрила в страната или в чужбина;
  • съдейства за издаване на акт за раждане на дете, което е български гражданин, но е родено в чужбина: https://www.facebook.com/watch/?v=10154138286432531
  • консултира семейства в трансгранична ситуация по правни и други въпроси;
  • подпомага разрешаването на трансгранични семейни конфликти чрез осигуряване на международна семейна медиация;
  • информира за детското и семейно право в други държави;
  • предоставя социални доклади, проучвания и оценки, изготвени в България, на чуждестранни социални служби и съдилища.