Управление и структура на организацията

Фондацията се управлява от управителен съвет (УС). УС назначава изпълнителен директор на организацията. Председателят на УС и изпълнителният директор представляват организацията заедно и поотделно.

Управителен съвет:

Илиян Кършев, адвокат, председател на Управителния съвет;

д-р Събина Събева, лекар

Миглена Балджиева, адвокат

Методка Петрова, психолог

Ролф Видмер, социален педагог, почетен председател на Управителния съвет от 2012 година, директор на МСС-Швейцария до 2015 година, съосновател и член на Управителния съвет на МСС-България от 2002 до 2012 година.

Изпълнителен директор: Георги Григоров

Настоятелство:

Надя Станчева, преводач

Венцеслав Събев, международен бизнес консултант 

Секции:

В МСС-България има обособени три секции:

Секция „Разработване и управление на социални услуги”, ръководител Методка Петрова, психолог;

Секция „Работа по случаи с международен елемент”, ръководител Миглена Балджиева, адвокат;

Секция „Административно-финансово управление”, ръководител Петя Димитрова, гл.счетоводител