Публикации

Downloads

Международна социална служба – България (МСС-България) като част от Европейската платформа за достъп до лични и семейни права (EPAPFR)
размер: 568 KB
Европейска платформа www.epapfr.com www.epapfr.com за достъп до лични и семейни права
размер: 566 KB
Европейски регламенти, които уреждат лични, семейни и наследствени права с международен елемент
размер: 568 KB
Становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 95401-76 от 06.11.2019 г. и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социални услуги, 954-01-81 от 21.11.2019 г.
размер: 458 KB
Моята книжка за домашното насилие. София, 2015 г.
размер: 3419 KB
Подкрепа на приемни семейства и приемни деца. Наръчник за професионалисти
размер: 95692 KB
Моята книжка за настаняването на детето извън семейството, София 2015
размер: 3042 KB
Моята книжка за развода и раздялата, София 2014
размер: 2340 KB
Правосъдие-приятел на детето
размер: 2931 KB
Моята книжка за приемната грижа. Международна социална служба-България, София, 2012 г.
размер: 1765 KB
CLIP - Социална интеграция и професионална реализация на младежи, напускащи домовете за деца. 10 години по-късно
размер: 1555 KB
Върховенство на интересите на малолетните при осиновяване. Практическо пособие, 2007, В.Търново
размер: 2789 KB
Ръководство на CLIP за обучение на обучители. Умения за независим живот. В.Търново, 2006 г. Теоретична част
размер: 1638 KB
Работна книжка на CLIP за младежи. В.Търново, 2006г.
размер: 526 KB
Ръководство на CLIP за обучение на обучители. Умения за независим живот. В.Търново, 2006- Практическа част.
размер: 539 KB
Център „Майка и бебе” за превенция на изоставянето –предоставяни услуги и добри практики, 2009
размер: 278 KB
Международна социална служба-България – Социална и правна подкрепа и съдействие в работа по международни случаи, 2009
размер: 237 KB