Качеството означава промяна

На 22 август 2019 г. в Национален дворец на културата, се проведе вторият Годишен форум за качество на социалните услуги в Столична община, организиран от Столична община и неправителствените организации, доставчици на социални услуги под мотото „Качеството означава промяна“. Срещата е част от усилията на Столична община и гражданските организации, подписали Споразумение за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги през 2017 г., което цели постигането на по-добри резултати в подкрепата и грижата за хората, които са в уязвимо положение.

Форумът бе открит от кмета на Столична община- г-жа Йорданка Фандъкова, която подчерта важността на партньорството с неправителствените организации за постигане на качество. Тя нарече Споразумението „управленска иновация, която отвори широко вратите на общината.“

На форума присъства и Министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков. „Споразумението и моделът на партньорство между НПО и Столична община трасираха пътя на новия  Закон за социалните услуги. Ние тръгнахме по вашия път – концепция, пътна карта, работни групи и постигнахме един много добър резултат – приет нов Закон за социалните услуги.“

От името на гражданските организации приветствие поднесе д-р С.Събева, изп.директор на фондация „Международна социална служба-България“.

В събитието взеха участие над 140 специалисти от различните видове услуги на територията на общината - за деца, възрастни, хора с увреждания, семейства, както и потребители на тези услуги. Форумът отвори пространство за обмяна на опит и добри практики и стартира дискусия за резултатите, които се постигат от социалните услуги. Участниците заедно обсъдиха какво означава „качествена услуга“ и как тя променя живота на хората в нея. Те приветстваха идеята на г-жа Фандъкова  да се съберат предложенията, които излязат от работните групи и да се направи пътна карта за подобряване на социалните услуги на територията на общината, както и предложената от нея последваща среща, за да може тя лично да се ангажира с изпълнението и.