Публикации

Downloads

Моята книжка за домашното насилие. София, 2015 г.
размер: 3419 KB
Подкрепа на приемни семейства и приемни деца. Наръчник за професионалисти
размер: 95692 KB
Моята книжка за настаняването на детето извън семейството, София 2015
размер: 3042 KB
Моята книжка за развода и раздялата, София 2014
размер: 2340 KB
Правосъдие-приятел на детето
размер: 2931 KB
Моята книжка за приемната грижа. Международна социална служба-България, София, 2012 г.
размер: 1765 KB
CLIP - Социална интеграция и професионална реализация на младежи, напускащи домовете за деца. 10 години по-късно
размер: 1555 KB
Върховенство на интересите на малолетните при осиновяване. Практическо пособие, 2007, В.Търново
размер: 2789 KB
Ръководство на CLIP за обучение на обучители. Умения за независим живот. В.Търново, 2006 г. Теоретична част
размер: 1638 KB
Работна книжка на CLIP за младежи. В.Търново, 2006г.
размер: 526 KB
Ръководство на CLIP за обучение на обучители. Умения за независим живот. В.Търново, 2006- Практическа част.
размер: 539 KB
Център „Майка и бебе” за превенция на изоставянето –предоставяни услуги и добри практики, 2009
размер: 278 KB
Международна социална служба-България – Социална и правна подкрепа и съдействие в работа по международни случаи, 2009
размер: 237 KB