Контакти

Новини

 

Международна социална служба - България

(МСС България)

 

Централен офис:

гр. Велико Търново 5000

ул. „Ниш" №5, ет.2, офис 1

  • Tел./факс: (+359) 062 600 038
  • E-мейл:mss_iss@iss-bg.org

Работа по международни случаи:

гр. София 1000

бул. „Кн. Дондуков" № 5, вх.В, ет.4, ап.14

 

Анкета

Споделяте ли мнението, че за децата, лишени от родителска грижа е по-добре да се отглеждат в приемни семейства отколкото в домове за деца? Гласувай
 

МСС-България продължава работата си в община Смолян

От 1 юни 2013 г. МСС-България започва изпълнението на проект „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи в риск от област Смолян”. Проектът се финансира от фондация „Медикор”, Лихтенщайн и е с продължителност 2 години. Проектът е на стойност 230 000 Евро. Основна цел на проекта е да се подкрепи развитието на алтернативни форми на грижа за деца в риск. В резултат от изпълнението му се очаква да заработи Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 години в гр. Смолян, както и да се подобри качеството на работата за придобиване на умения за самостоятелен живот на младежите, настанени в ЦНСТ за деца от 15 до 18  (20) години в Смолян. Наличието на 2 места за спешно настаняване на деца от 0-3 години в ЦНСТ за деца от 3 до 12 год. ще осигури безопасно място за детето по време на времето, необходимо за системата за закрила на детето да намери подходящо приемно семейство за тях.

Всички новини
 
20.09.2014 Работно посещение в кантон Цюрих » 13.06.2014 МСС-България получи наградата на НАСО за 2014 г. в категория "Неправителствени организации" » 31.05.2014 Четвърта междурегионална среща на Центровете за обществена подкрепа » 02.04.2014 Официално откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г. в Смолян » 24.03.2014 Центърът за обществена подкрепа в Севлиево отбеляза с празник настъпването на пролетта » 10.03.2014 МСС-България проведе втора работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на ефекта на приемната грижа и отглеждането на деца в ЦНСТ върху децата » 17.12.2013 МСС-България проведе встъпителни обучения за съдии и социални работници в рамките на проект „Правосъдие-приятел на детето” » 17.12.2013 По повод на Коледните и Новогодишни празници, и тази година екипът на Центъра за обществена подкрепа - Велико Търново дари мигове на радост на децата в неравностойно положение от общността » 05.12.2013 МСС-България организира работна среща за разработване на критерии за оценка на ефекта на социалните услуги за деца и семейства върху децата » 21.11.2013 Среща на приемните семейства във Велико Търново »