Контакти

Новини

 

Международна социална служба - България

(МСС България)

 

Централен офис:

гр. Велико Търново 5000

ул. „Ниш" №5, ет.2, офис 1

  • Tел./факс: (+359) 062 600 038
  • E-мейл:mss_iss@iss-bg.org

Работа по международни случаи:

гр. София 1000

бул. „Кн. Дондуков" № 5, вх.В, ет.4, ап.14

 

Анкета

Споделяте ли мнението, че за децата, лишени от родителска грижа е по-добре да се отглеждат в приемни семейства отколкото в домове за деца? Гласувай
 

МСС-България продължава работата си в община Смолян

От 1 юни 2013 г. МСС-България започва изпълнението на проект „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи в риск от област Смолян”. Проектът се финансира от фондация „Медикор”, Лихтенщайн и е с продължителност 2 години. Проектът е на стойност 230 000 Евро. Основна цел на проекта е да се подкрепи развитието на алтернативни форми на грижа за деца в риск. В резултат от изпълнението му се очаква да заработи Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 години в гр. Смолян, както и да се подобри качеството на работата за придобиване на умения за самостоятелен живот на младежите, настанени в ЦНСТ за деца от 15 до 18  (20) години в Смолян. Наличието на 2 места за спешно настаняване на деца от 0-3 години в ЦНСТ за деца от 3 до 12 год. ще осигури безопасно място за детето по време на времето, необходимо за системата за закрила на детето да намери подходящо приемно семейство за тях.

Всички новини
 
31.05.2014 Четвърта междурегионална среща на Центровете за обществена подкрепа » 02.04.2014 Официално откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г. в Смолян » 24.03.2014 Центърът за обществена подкрепа в Севлиево отбеляза с празник настъпването на пролетта » 10.03.2014 МСС-България проведе втора работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на ефекта на приемната грижа и отглеждането на деца в ЦНСТ върху децата » 17.12.2013 МСС-България проведе встъпителни обучения за съдии и социални работници в рамките на проект „Правосъдие-приятел на детето” » 17.12.2013 По повод на Коледните и Новогодишни празници, и тази година екипът на Центъра за обществена подкрепа - Велико Търново дари мигове на радост на децата в неравностойно положение от общността » 05.12.2013 МСС-България организира работна среща за разработване на критерии за оценка на ефекта на социалните услуги за деца и семейства върху децата » 21.11.2013 Среща на приемните семейства във Велико Търново » 16.11.2013 Междурегионална среща за обмяна на опит на Центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи от областите В.Търново, Ловеч, Търговище и Плевен » 14.11.2013 В гр. Севлиево се проведе първа регионална среща на Центровете за обществена подкрепа в област Габрово »